Privacyverklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid
Relaties, inclusief leveranciers en medewerkers hebben er recht op dat ons bedrijf zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Kunst en Schrijven BV heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Kunst en Schrijven BV
Kunst en Schrijven BV stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Kunst en Schrijven BV houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Kunst en Schrijven BV wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Kunst en Schrijven BV persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Uw rechten
Kunst en Schrijven BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Kunst en Schrijven BV met u of heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar.

Website en cookies
De website van Kunst en Schrijven BV die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Kunst en Schrijven BV verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Kunst en Schrijven BV gebruik van cookies.

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Kunst en Schrijven BV de verantwoordelijke is.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met info@kunstschrift.nl.

Redactie
Nico Koomanskade 459
3072LM Rotterdam
T. 06-40406607
E.  info@kunstschrift.nl

Kunst en Schrijven B.V.
KvK 34188859
IBAN NL93RABO0336679270

Volg ons

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen