Over Kunstschrift

Kunstschrift is het gerenommeerde, tweemaandelijks verschijnende tijdschrift over kunst en kunstgeschiedenis.
Sinds mei 2003 bestaat het als een zelfstandige uitgave van Kunst en Schrijven bv, Zutphen.

Redactieadres
:
Postbus 10859, 1001 EW Amsterdam
tel 020-6251607 of 0575-431182
kunstschrift@xs4all.nl
info@kunstschrift.nl

Like ons op Facebook


Ontstaan

De eerste aflevering van Kunstschrift verscheen in januari 1977. Het tijdschrift kwam voort uit het befaamde Openbaar kunstbezit, dat in 1957 van start ging met besprekingen op de radio van telkens één kunstwerk in een Nederlandse openbare collectie. Kunstschrift is van het begin af een thematisch tijdschrift geweest, dat – in overeenstemming met zijn voorgeschiedenis - een brug slaat tussen de wereld van het kunsthistorisch onderzoek en die van het geïnteresseerde publiek.


Redactie

Hoofdredactie Mariëtte Haveman
Eindredactie Annemiek Overbeek
Beeldredactie Andrea Müller-Schirmer
 
Bijgestaan door een kleine, externe redactieraad:
Paul van den Akker – hoogleraar kunstgeschiedenis tot 1800 aan de Open Universiteit, Heerlen

Ann-Sophie Lehmann – hogleraar moderne & hedendaagse kunst aan de Rijksuniversiteit Groningen, specialist 15de-eeuwse Vlaamse kunst

Ruud Priem – hoofdconservator van het Hospitaalmuseum in Brugge 


Vormgeving

Omar Saiid
Studio Saiid & Smale, Amsterdam